JAVNI POZIV BR. 01/18-PONIŠTEN

MINISTARSTVO PROSVJETE CRNE GORE

JU ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNJE MUZIČKO OBRAZOVANJE

»VIDA MATJAN« KOTOR

       Broj: 1121/4

Kotor, 25.10.2018.godine.

  

Na osnovu člana 76, stav 1, tačka 5 b Opšteg zakona o vaspitanju i obrazovanju (»Sl. list« RCG br. 64/02, 31/05, 41/07 i »Sl. list CG 45/10, 45/11, 36/13, 39/13, 47/17), Školski odbor JU Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje “Vida Matjan” Kotor je na sjednici održanoj 25.10.2018. godine donio Odluku broj 1161 o poništenju Javnog poziva za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnih prostora, broj 01/18 objavljenog u dnevnom listu Dnevne novine dana 20.10.2018. godine.

Javni poziv se poništava zbog bitnih promjena, koje je neophodno izvršiti u prethodno pomenutom javnom pozivu..

 

Ovo poništenje javnog poziva biće objavljen na Web site-u JU Škola za osnovno i srednje muzičko  obrazovanje »Vida Matjan« Kotor (www.vidamatjan.me) i u Dnevnim novinama dana 26.10.2018.godine.

Kontakt osoba: Daliborka Seferović, tel. - 069-189-142

Linkovi

Ministarstvo prosvjete i nauke u Vladi Crne Gore - www.mpin.gov.me

Ministarstvo kulture, sporta i medija u Vladi Crne Gore - www.ministarstvokulture.gov.me

Zavod za školstvo Crne Gore - www.zavodzaskolstvo.gov.me

Prvi Crnogorski Školski & Obrazovni Portal - www.skole.cg.yu

Opština Kotor - www.opstinakotor.com


ŠOSMO „VIDA MATJAN“ Kotor

 Stari grad br.456 (Trg Sv.Luke), 85330 Kotor

+382 32 302 676

+382 32 323 681

sosmon@t-com.me

 Pon-Pet: 08.00 - 18.00 GMT +1