UPIS U I RAZRED SREDNJE ŠKOLE 2019/20.godine

                                                        O B A V J E Š T E NJ E :

Obavještavaju se učenici da su za upis u I razred Srednje muzičke škole “Vida Matjan” Kotor potrebna sljedeća dokumenta:

  1. Prijavu na Konkurs
  2. Originalna svjedočanstva posljednja tri razreda osnovne škole
  3. Svjedočanstvo završnog razreda Osnovne muzičke škole (ako se upisuju na instrumentalni odsjek)
  4. Fotokopiju identifikaciononog dokumenta (fotokopija lične karte ili pasoša)

Prijave sa dokumentima se podnose:

17.06. do 20.06.2019. godine od 09.00 – 13.00h kod sekretara škole

Polaganje prijemnog ispita obaviće se:

21.06.2019. godine (petak)

10.00h ispit iz solfeđa

11.30h ispit ( instrument i solo pjevanje)

Rang lista će biti objavljena 24.06.2019. godine (ponedjeljak) na oglasnoj tabli škole , kao i sajtu škole / www.vidamatjan.me/  

                                                                                                

                                                                                                        Uprava škole

Linkovi

Ministarstvo prosvjete i nauke u Vladi Crne Gore - www.mpin.gov.me

Ministarstvo kulture, sporta i medija u Vladi Crne Gore - www.ministarstvokulture.gov.me

Zavod za školstvo Crne Gore - www.zavodzaskolstvo.gov.me

Prvi Crnogorski Školski & Obrazovni Portal - www.skole.cg.yu

Opština Kotor - www.opstinakotor.com


ŠOSMO „VIDA MATJAN“ Kotor

 Stari grad br.456 (Trg Sv.Luke), 85330 Kotor

+382 32 302 676

+382 32 323 681

sosmon@t-com.me

 Pon-Pet: 08.00 - 18.00 GMT +1