• Home
  • Početna
  • Kancelarija za prevenciju narkomanije, bolesti zavisnosti i rizičnih ponašanja

Kancelarija za prevenciju narkomanije, bolesti zavisnosti i rizičnih ponašanja

Posljednja radionica pri Kancelariji za prevenciju narkomanije, bolesti zavisnosti i rizičnih ponašanja, a u saradnji sa kotorskom Gimnazijom, za školsku 2020/21. održana je 15. juna, van učionice. Ova lijepa inicijativa profesorice Ksenije Đuričković rezultirala je osvježenjem pored mora, razgovorom na temu rizičnih ponašanja u adolescenciji i dogovoru da se aktivno nastavlja sa radionicama od septembra.

Radionica

Linkovi

Ministarstvo prosvjete i nauke u Vladi Crne Gore - www.mpin.gov.me

Ministarstvo kulture, sporta i medija u Vladi Crne Gore - www.ministarstvokulture.gov.me

Zavod za školstvo Crne Gore - www.zavodzaskolstvo.gov.me

Prvi Crnogorski Školski & Obrazovni Portal - www.skole.cg.yu

Opština Kotor - www.opstinakotor.com


ŠOSMO „VIDA MATJAN“ Kotor

 Stari grad br.456 (Trg Sv.Luke), 85330 Kotor

+382 32 302 676

+382 32 323 681

sosmon@t-com.me

 Pon-Pet: 08.00 - 18.00 GMT +1