SOLISTIČKI KONCERT / NIKOLA VUČKOVIĆ-klavir

PLakat Nikola

U četvrtak 23.06.2022.godine sa početkom u 20h /Koncertna dvorana -Crkva Sv.Duha/  biće održan koncert crnogorskog pijaniste Nikole Vučkovića .Na koncertu će svirati  obrade Sonata, Franca Lista u aranžmanu crnogorskog kompozitora Aleksandra Perunovića. A.Perunović je diplomirao je i magistrirao na odsjeku za Kompoziciju na Muzičkoj akademiji na Cetinju u klasi prof. Žarka Mirkovića, a doktorirao na istom odsjeku na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi prof. Srđana Hofmana. Pohađao je više međunarodnih kurseva kompozicije pod mentorstvom istaknutih austrijskih i njemačkih kompozitora (Kurt Švertsik, Detlev Miler-Zimens, Georg Fridrih Has, Rajnhard Febel itd.).

Autor je velikog broja solističkih, kamernih, horskih i orkestarskih djela, kao i ostvarenjâ koja izlaze iz okvira strogo muzičkog izraza (muzički teatar, primjena multimedije i sl.).

 

Franz Liszt: Sonata in B minor Part 2 – The Damnation of Mephisto

Kao što se iz naslova lako može zaključiti, ovo djelo predstavlja svojevrstan nastavak čuvene Listove Sonate u h-molu. Za razliku od filmske umjetnosti, gdje su nastavci/franšize ne samo moguća, već i srazmjerno česta pojava, muzička ostvarenja jednostavno ne pružaju mogućnost za tako nešto. Glavni razlog je taj što muzika nema priču/fabulu, nema likove niti hronologiju; nema, dakle, one elemente koji omogućavaju gotovo beskonačno dopunjavanje, proširivanje, nadovezivanje…

Ni pomenuto Listovo djelo ne odudara, načelno, od navedenog koncepta. Međutim, ono što u tom pogledu privlači pažnju, to je njegov krajnje neobičan i gotovo otvoren završetak. Za razliku, dakle, od veoma „zacimentiranog“ kraja kakav se po pravilu javlja u (tradicionalnim) muzičkim djelima, ovdje kao da su ostala „odškrinuta vrata“. Naime, prije nego što motiv uvoda, koji se pred kraj spušta do „paklenih dubina“, dođe do svog završnog, razrešujućeg tona, muzički tok se prebacuje u „nebeske sfere“, donoseći u njima krajnje neobičnu, „polarnu“ kadencu. Tek nakon toga će se pojaviti dugoočekivani razrešavajući ton motiva uvoda – subkontra h. Pored ove semantičke dihotomije, otvorenosti kraja doprinosi i navedeni završni ton, budući da je njegova razrešavajuća uloga toliko odocnila da on poprima nijansu samostalnosti, gotovo kao kakav latentni ekspozicioni gest. I upravo tim gestom počinje „nastavak“…

Jasno je, naravno, da navedeni razlozi ne mogu biti dovoljan preduslov da se napravi „franšiza“: oni su samo otvorili mogućnost nekog novog početka. Stoga sam upotrijebio i neke druge elemente. S jedne strane, pozvao sam se na programnost Listove Sonate prema kojoj pojedine teme predstavljaju likove iz Geteovog Fausta. (Ovaj programski element je doduše nezvaničan, tj. naknadno pripisan, ali je danas uglavnom opšteprihvaćen.) Drugim riječima, koristio sam se dijelom tematskog materijala Sonate, tako da su pojedini „likovi“ ostali i dalje u „akciji“, a pojavili su se i neki novi. S druge strane, zadržao sam i makroplan Listovog djela, tako da je i ovog puta riječ o jednom džinovskom sonatnom obliku sa ogromnom epizodom koja praktično predstavlja inkorporiran lagani stav. (S tom razlikom što sad epizoda nije u sonatnom obliku, tj. nije riječ o tzv. sonati u sonati, već je pisana u obliku razvojnih varijacija.) Sve u svemu, u pitanju je (jednostavačno) djelo ogromnih proporcija, čak nešto većih od Listovog grandioznog ostvarenja.

Iako je tzv. umanjena ljestvica prilično nezahvalna za komponovanje na duže staze, ona je u ovom djelu korišćena dosljedno, bez izuzetka.

Podnaslov djela – Mefistovo prokletstvo – samo je aluzija na naslov Berliozove „dramatske legende“ La Damnation de Faust. Tematske veze sa tim djelom ne postoje.

                                                                                                               Aleksandar Perunović

Linkovi

Ministarstvo prosvjete i nauke u Vladi Crne Gore - www.mpin.gov.me

Ministarstvo kulture, sporta i medija u Vladi Crne Gore - www.ministarstvokulture.gov.me

Zavod za školstvo Crne Gore - www.zavodzaskolstvo.gov.me

Prvi Crnogorski Školski & Obrazovni Portal - www.skole.cg.yu

Opština Kotor - www.opstinakotor.com


ŠOSMO „VIDA MATJAN“ Kotor

 Stari grad br.456 (Trg Sv.Luke), 85330 Kotor

+382 32 302 676

+382 32 323 681

skola@muz-ko.edu.me

sosmon@t-com.me

 Pon-Pet: 08.00 - 18.00 GMT +1