Aktuelnosti

RASPORED POLAGANJA VANREDNIH ISPITA U JANUARSKO ROKU 2021/22

OSNOVNA ŠKOLA
31.01.2022 godine (ponedjeljak)
Solfeđo (pismeni)..................................................   14.00 sati
Solo pjevanje............................................................15.00 sati
Klavir.......................................................................  15.00 sati
 
01.02.2022. godine (utorak)
Solfeđo (usmeni).....................................................14.00 sati
 
 
SREDNJA ŠKOLA
31.01.2022. godine (ponedjeljak)
Solfeđo (pismeni)..................................................11.30 sati
Horsko pjevanje........................................................12.00 sati
Popularna muzika XX vijeka...............................12.30 sati
Muzički instrumenti............................................13.00 sati
 
01.02.2022. godine (utorak)
Solfeđo (usmeni)....................................................11.30 sati
Horsko dirigovanje................................................12.00 sati
Muzički oblici (pismeni)...................................12.00 sati
Horske partiture.....................................................12.30 sati 
 
02.02.2022. godine (srijeda)
Solo pjevanje............................................................13.00 sati
 
03.02.2022. godine (četvrtak) 
Istorija muzike.......................................................12.00 sati
Notografija..............................................................12.30 sati 
Muzički oblici (usmeni)......................................13.00 sati
 
04.02.2022. godine (petak) 
Klavir.......................................................................11.30 sati 
Korepeticija............................................................12.00 sati
Kamerna muzika.......................................................12.30 sati
 
 

OBAVJEŠTENJE ZA VANREDNA UČENIKE

 Obavještavaju se vanredni učenici JU ŠOSMO „Vida Matjan“
da će prijava za vanredne ispite za januarski ispitni rok
biti  27, 28 i 29.12.2021. godine u terminu od 10.00 – 13.00 časova kod sekretara škole.
 
                                                                                                                                                                                                            UPRAVA

Linkovi

Ministarstvo prosvjete i nauke u Vladi Crne Gore - www.mpin.gov.me

Ministarstvo kulture, sporta i medija u Vladi Crne Gore - www.ministarstvokulture.gov.me

Zavod za školstvo Crne Gore - www.zavodzaskolstvo.gov.me

Prvi Crnogorski Školski & Obrazovni Portal - www.skole.cg.yu

Opština Kotor - www.opstinakotor.com


ŠOSMO „VIDA MATJAN“ Kotor

 Stari grad br.456 (Trg Sv.Luke), 85330 Kotor

+382 32 302 676

+382 32 323 681

skola@muz-ko.edu.me

sosmon@t-com.me

 Pon-Pet: 08.00 - 18.00 GMT +1