• Home
  • Nastava
  • Osnovna muzička škola

Osnovna muzička škola

U prvi razred OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE upisuju se kandidati različitog starosnog doba u zavisnosti od trajanja školovanja i odseka koji žele da pohađaju:

Djeca uzrasta do 9 godina koja su završila Pripremni razred kao i ona koja nisu pohađala pripremni  ali su  prošla  provjeru sluha mogu da upišu sledeće instrumente: klavir, gitaru, harmoniku, violinu ,violončelo , flautu, klarinet, obou, hornu, trubu, trombon,saksofon …

Starija djeca  mogu da se upišu direktno u I razred i to na sledeće odsjeke:

  • odsjek za kontrabas (školovanje traje 4 godine)
  • odsjek za  Solo pjevanje (školovanje traje 3 godine)

Upis je organizovan u dva roka junski i avgustovski. Za  upis je potrebno priložiti sledeće dokumente;

  1. PRIJAVA  (preuzeti sa sajta ili  u Upravi Škole)
  2. Fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih djeteta ( može starije od 6 meseci)

Napomena: U prijavi obavezno navesti željeni  instrument i alternativu. Pri prijavljivanju će svaki kandidat dobiti sve informacije o terminima prijemnog ispita.

Linkovi

Ministarstvo prosvjete i nauke u Vladi Crne Gore - www.mpin.gov.me

Ministarstvo kulture, sporta i medija u Vladi Crne Gore - www.ministarstvokulture.gov.me

Zavod za školstvo Crne Gore - www.zavodzaskolstvo.gov.me

Prvi Crnogorski Školski & Obrazovni Portal - www.skole.cg.yu

Opština Kotor - www.opstinakotor.com


ŠOSMO „VIDA MATJAN“ Kotor

 Stari grad br.456 (Trg Sv.Luke), 85330 Kotor

+382 32 302 676

+382 32 323 681

sosmon@t-com.me

 Pon-Pet: 08.00 - 18.00 GMT +1