Nastavni kadar

Školska  2019/20 godina

OPŠTI PREDMETI:

1. Simović Biljana- crnogorski /srp.hrv.bos./jezik i književnost

2. Milošević Radmila – engleski i italijanski jezik

3. Petričević Paula –filozofija

4. Matematika – Jelena Vukšić

5. Todorović Dijana – fizika i audiotehnika

6. Stojanović Nataša – informatika

7. Jokić Dragana –fizičko vaspitanje

8. Krunić Milica - fizičko vaspitanje

 

STRUČNI PREDMETI:

1. Stanišić Nataša – solfeđo i teorija muzike

2. Lazarević Mihajlo - horsko pjevanje, horsko dirigovanje, horske partiture

3. Marić Ivana – harmonija, muz.oblici, muz. Instrumenti, etnomuzikologija

4. Zeković Nađa – istorija muzike, muz.instrumenti, muz.animacija, solfeđo, notografija

5. Ćetković Dušica – solfeđo,hor

6. Lazović Aleksandra – polifonija, solfeđo

7. Pamer Ćoso Andrea - solfeđo, polifonija, harmonija

8. Marković Ivana – solfeđo, hor

9. Ulčar Antonia - solfeđo, hor

10. Marković Ivana – solfeđo, hor

12. Đuričković Ksenija – solfeđo, hor

13. Mirković Marina - solfeđo

 

PROFESORI INSTRUMENTA:

Odsjek za klavir

 1. Vučetić Jelena -klavir
 2. Lalošević Ana -klavir
 3. Radović Nadežda - klavir
 4. Jovićević Isidora - klavir
 5. Milošević Ilija - klavir
 6. Mihaljević Ana - klavir
 7. Tomović Selimović Nataša - klavir
 8. Radović Liliana -klavir
 9.  Dončić Ljiljana - klavir
 10.  Filipović Danijela - klavir
 11.  Ćatović Gracijela - klavir
 12.   Milošević Ana - klavir
 13.  Babović Slađana - klavir
 14.  Nastić Nenad – klavir
 15.  Krivokapić Dejan – klavir
 16.  Molchanova Lidija – klavir
 17. Mirković Marina- klavir
 18. Vesna Cicović – klavir
 19. Pavličić Novak – klavir
 20. Sundečić Silvija - klavir

Odsjek za gudače

1. Radović Ivana – viola, violina

2. Krivokapić Mileva –violina

3. Milivojević Sonja- violina

4. Lazarević Stefan – violončelo

 

Odsjek za duvače

1. Jovanović Zorana –flauta

2. Živković Andrea –flauta

3. Vukčević Anđela –flauta

4. Mijušković Angela – flauta

5. Turkalj Goran – saksofon, klarinet

6. Damjan Begović - klarinet

7. Strahinja Kovačević - truba

8. Sava Rajković – truba

9. Krivokapić Dario – horna

 

 Odsjek za gitaru

1. Lukšić Romeo –gitara

2. Bubanja Aleksandar –gitara

3. Mudreša Mirela –gitara

4. Milenković Mina -gitara

5. Marton David-gitara

 

Odsjek za harmoniku

1.Ševaljević Goran-harmonika

2. Jaković Jozo –harmonika

Odsjek za solo -pjevanje

1. Magud Aleksandra – solo pjevanje

2. Milica Milanović– solo pjevanje 

 

Direktor škole:

Jelena Ljoljić

Sekretar:

Mitrović Ksenija

ICT koordinator:

Simović Biljana

 

TEHNIČKO OSOBLJE:

Grgurević Zdravko – domar

Đokić Ružica – higijeničaraka

Matić Klaudija- higijeničarka

Linkovi

Ministarstvo prosvjete i nauke u Vladi Crne Gore - www.mpin.gov.me

Ministarstvo kulture, sporta i medija u Vladi Crne Gore - www.ministarstvokulture.gov.me

Zavod za školstvo Crne Gore - www.zavodzaskolstvo.gov.me

Prvi Crnogorski Školski & Obrazovni Portal - www.skole.cg.yu

Opština Kotor - www.opstinakotor.com


ŠOSMO „VIDA MATJAN“ Kotor

 Stari grad br.456 (Trg Sv.Luke), 85330 Kotor

+382 32 302 676

+382 32 323 681

sosmon@t-com.me

 Pon-Pet: 08.00 - 18.00 GMT +1