ODLUKA O PONIŠTENJU DJELA JAVNOG POZIVA 01/19

ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNJE MUZIČKO OBRAZOVANJE

»VIDA MATJAN« KOTOR

Broj: 584

Kotor, 09.05.2019. godine

 

 

Na osnovu člana 16 Statuta JU Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje »Vida Matjan« Kotor, Školski odbor je na sjednici održanoj dana 09.05.2019. godine, donio sledeću:

 

                                                                                   O D L U K U

 

O poništenju dijela Javnog poziva 01/19 od 15.02.2019.godine za sledeća 4 segmenta:

 

Red.

broj

Adresa

Površina u m2

Katast. Podaci

Namjena

Min.cij

€/m2 mjesečno bez uračunatog PDV-a

Rok zakupa

Kat.parc. 211

LN. br.

K.O

 

Obj.

1.

Stari grad 456

46 m2

I

PD 1

154

Kotor II

Trgovina, bez mogućnosti prodaje hrane i pića

40,00 eura

3 godine

2.

Stari grad 456

46 m2

I

PD 5

154

Kotor II

Trgovina, prodaja obuće

38,00 eura

3 godine

4.

Stari grad 456

10 m2

I

PD 3

154

Kotor II

Trgovina, prodaja suvenira

50,00 eura

3 godine

5.

Stari grad 456

10 m2

I

PD 2

154

Kotor II

Trgovina, prodaja tekstila, bižuterije

50,00 eura

3 godine

 

 

I

Poništava se i proglašava neuspjelim Javni poziv 01/19 za segment pod rednim brojem 1, za objekat površine 46 m2, PD 1, na kat.parc 211 u LN broj 154, KO Kotor II, iz razloga što je DOO T-Store Kotor, izvršni direktor Marko Vučković, odbio da zaključi u predviđenom roku Ugovor o zakupu kao prvorangirani ponuđač, po Odluci broj 335, od 12.03.2019. godine, a po Javnom pozivu 01/19, od 15.02.2019. godine.

II

Poništava se i proglašava neuspjelim Javni poziv 01/19 za segment pod rednim brojem 2, za objekat površine 46 m2, PD 5, na kat.parc 211 u LN broj 154, KO Kotor II, iz razloga što je “Univerzal Commerce Unicom” DOO Cetinje, izvršni direktor Rajka Jovićević, odbio da zaključi u predviđenom roku Ugovor o zakupu kao prvorangirani ponuđač, po Odluci broj 336, od 12.03.2019. godine, a po Javnom pozivu 01/19, od 15.02.2019. godine.

III

Poništava se i proglašava neuspjelim Javni poziv 01/19 za segment pod rednim brojem 4, za objekat površine 10 m2, PD 3, na kat.parc 211 u LN broj 154, KO Kotor II, iz razloga što je “Blue Laguna” DOO Kotor, izvršni direktor Ana Kovačević, odbio da zaključi u predviđenom roku Ugovor o zakupu kao prvorangirani ponuđač, po Odluci broj 338, od 12.03.2019. godine, a po Javnom pozivu 01/19, od 15.02.2019. godine.

IV

Poništava se i proglašava neuspjelim Javni poziv 01/19 za segment pod rednim brojem 5, za objekat površine 10 m2, PD 2, na kat.parc 211 u LN broj 154, KO Kotor II, iz razloga što je DOO “Happy Fazon” Kotor, izvršni direktor Mirjana Popović, odbio da zaključi u predviđenom roku Ugovor o zakupu kao prvorangirani ponuđač, po Odluci broj 339, od 12.03.2019. godine, a po Javnom pozivu 01/19, od 15.02.2019. godine.

V

Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će biti objavljena na internet stranici Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje „Vida Matjan“ Kotor (www.vidamatjan.me) kao i u Dnevnim novinama.

 

 

                                                                                                                      

                                                                 OBRAZLOŽENJE

 

 

Javnim pozivom 01/19 od 15.02.2019.godine predviđeno je zaključenje ugovora o zakupu sa najpovoljnijim ponuđačem u roku od 8 dana od konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, s tim što je ponuđač dužan prilikom zaključenja ugovora priložiti dokaz o unaprijed plaćenoj zakupnini za 6 mjeseci, kao i neko od sredstava obezbjeđenja plaćanja.

Takođe u slučaju da najpovoljniji ponuđač odbije da zaključi ugovor o zakupu ili isti ne zaključi u propisanom roku, te ne dostavi sredstva obezbjeđenja plaćanja, JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje »Vida Matjan« Kotor, će aktivirati njegovu garanciju ponude odnosno zadržati garantni depozit.

Javnim pozivom 01/19 je takođe predviđeno da će ugovor biti zaključen sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem prema redoslijedu na rang listi, ali samo pod uslovom da razlika u cijeni nije veća od 10% u odnosu na prvobitno izabranu ponudu, u suprotnom javni poziv će se proglasiti neuspjelim za segment za koji ponuđač nije zaključio ugovor.

Ponuđači iz stavova I, II, III i IV ove Odluke odbili su da zaključe ugovor o zakupu u roku predviđenom javnim pozivom, te nisu priložili dokaz o unaprijed plaćenoj zakupnini za 6 mjeseci, kao i neko od sredstava obezbjeđenja plaćanja. Ponude drugorangiranih ponuđača razlikuju se u cijeni značajno više od 10% u odnosu na ponudu prvorangiranog ponuđača.

Iz prednje navedenog, javni poziv je djelimično poništen i proglašen neuspjelim.

                                                                                                                                         

 

 Predsjednik Školskog odbora

                                                                                                                                                       

 Nataša Stanišić

                                                                                                                                                                                               

                                                            

                          

                                                                                                                              

 

Linkovi

Ministarstvo prosvjete i nauke u Vladi Crne Gore - www.mpin.gov.me

Ministarstvo kulture, sporta i medija u Vladi Crne Gore - www.ministarstvokulture.gov.me

Zavod za školstvo Crne Gore - www.zavodzaskolstvo.gov.me

Prvi Crnogorski Školski & Obrazovni Portal - www.skole.cg.yu

Opština Kotor - www.opstinakotor.com


ŠOSMO „VIDA MATJAN“ Kotor

 Stari grad br.456 (Trg Sv.Luke), 85330 Kotor

+382 32 302 676

+382 32 323 681

sosmon@t-com.me

 Pon-Pet: 08.00 - 18.00 GMT +1